Hold on, looking for more

Height5'5"
Eun Bi

Eun Bi

Kim Eun Bi

Hometown
South Korea

Date of Birth Oct 10, 1995
Group(s) AiRiSu

Introduction to Eun Bi

Eun Bi is a member of the South Korean girl group AiRiSu.

Agency Jang Entertainment
Kpopping Rank not ranked
Age 23
Height 5'5" (165cm)
0
articles
0
kpics
0
videos
0
albums
74
viewed
0
added


Eun Bi

Associated Groups

2018-

Members: