All kpop idols born in 1976

List of every kpop idol born in 1976
Stage Name Full Name Group Date of Birth Gender
Baek Ji Young Baek Ji Young Mar 25th '76 female
Jongkook Kim Jongkook Turbo Apr 25th '76 male