All kpop idols born in 1973

List of every kpop idol born in 1973
Stage Name Full Name Group Date of Birth Gender
Eunyi Song Eunyi Celeb Five Jan 4th '73 female
Ha Soo Bin Ha Soo Bin May 3rd '73 female
Im Chang Jung Nov 30th '73 male
Lee Sang-min Lee Sang-min Roo'Ra Jun 24th '73 male
Sara Sohn Sohn Mi Bo S.Blush Mar 1st '73 female
Shin Yeon Ah Shin Yeon Ah Big Mama Aug 12th '73 female
Song Jiyoung Song Ji-young ECO Dec 9th '73 female